Forum
Matematyków
Polskich

Lublin, 18-22/09/2017

Adresy

  • Obrady 8. Forum Matematyków Polskich odbywać się będą w budynku Instytutu Informatyki przy ul. Akademickiej 9 w Lublinie. Wejście do budynku znajduje się od strony Placu Marii Curie-Skłodowskiej (Pl. M. C.-Skłodowskiej 1).
  • Uczestnicy, którzy wybrali nocleg w domu studenckim, zakwaterowani będą w DS Ikar przy ul. Czwartaków 15.

Dojazd z Dworca Głównego PKP

  • Autobusy linii 13, 30 i N3 odjeżdżają z przystanku Dworzec Główny PKP 02. Podróżując linią nr 13 należy wysiąść na przystanku KUL 01 (7 min do miejsca obrad). Liniami nr 30 i N3 można dojechać na przystanek KUL 03 (6 min do miejsca obrad) oraz na przystanki Liceum im. Staszica 01 lub Spadochroniarzy 01 (z obu około 10 min do DS Ikar).
  • Trolejbusem linii 151 można dojechać na te same przystanki, co autobusem nr 30, jednakże odjeżdża on z bardziej oddalonego od dworca przystanku Dworzec Gł. PKP - Kunickiego 02.
  • Trolejbusem linii 154, odjeżdżającym z przystanku Dworzec Główny PKP 01, można dojechać do przystanku Park Akademicki 01 (około 10 min do miejsca obrad oraz do DS Ikar).
  • Schemat przystanków w okolicy Dworca Głównego PKP

Dojazd z Dworca Głównego PKS

  • Najwięcej połączeń jest z przystanku Dworzec Główny PKS 02. Autobusami linii 10, 31 i N2 można dojechać do przystanku UMCS 01 (3 min do miejsca obrad i 7 min do DS Ikar). Autobusem nr 10 można też pojechać dalej do przystanku Pana Tadeusza 01 (5 min do DS Ikar). Autobusy nr 18 i 57 dojeżdżają do przystanku KUL 03 (6 min do miejsca obrad) oraz do przystanków Liceum im. Staszica 01 lub Spadochroniarzy 01 (z obu około 10 min do DS Ikar). Podróżując autobusami linii 2 i 4 należy wysiąść na mniej dogodnym przystanku KUL 01 (7 min do miejsca obrad).
  • Schemat przystanków w okolicy Dworca Głównego PKS

Dojazd z Lotniska