Forum
Matematyków
Polskich

Lublin, 18-22/09/2017

Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Matematyczne. Organizatorem lokalnym 8. Forum Matematyków Polskich jest Oddział Lubelski PTM, a współorganizatorem Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Komitet Programowy

 • Grzegorz Banaszak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • Czesław Bagiński (Politechnika Białostocka)
 • Krzysztof Burdzy (University of Washington, Seattle)
 • Urszula Foryś (Uniwersytet Warszawski)
 • Kazimierz Goebel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Paweł Idziak (Uniwersytet Jagielloński)
 • Stefan Jackowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Sławomir Kołodziej (Uniwersytet Jagielloński)
 • Tadeusz Kulczycki (Politechnika Wrocławska)
 • Zdzisław Rychlik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Andrzej Szczepański (Uniwersytet Gdański)

Komitet Organizacyjny

 • Anna Betiuk-Pilarska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Mariusz Bieniek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)
 • Monika Budzyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Małgorzata Charytanowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Małgorzata Cudna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Anna Gąsior (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Adam Gregosiewicz (Politechnika Lubelska)
 • Wiesława Kaczor (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Tomasz Komorowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk) – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • Dariusz Partyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Łukasz Piasecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Beata Rodzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Massimiliano Rosini (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Janusz Szuster (Politechnika Lubelska)
 • Witold Trojanowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)