Forum
Matematyków
Polskich

Lublin, 18-22/09/2017

W programie konferencji

Wykłady plenarne

 • Wykład laureata Medalu Fieldsa prof. Efima Zelmanova z University of California, San
  Diego, USA

 • Wykłady plenarne zaproszonych gości:
  • Małgorzata Bogdan (UWr, Wrocław)
  • Wojciech Kucharz (UJ, Kraków)
  • Łukasz Piasecki (UMCS, Lublin)
  • Józef Przytycki (GWU, Waszyngton, D.C.)
  • Yuri Tomilov (IM PAN, Toruń)

Program

Program wykładów plenarnych Program odczytów sesyjnych

Sesje tematyczne

Ważne wydarzenia

 • Cykl wykładów i zajęć popularyzujących matematykę „Matematyka dla każdego”
 • Finał Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego
 • Otwarte posiedzenie Komitetu Matematyki PAN (poniedziałek 18. września, g. 16:30-18:30, s. 105 Instytutu Informatyki),
 • Posiedzenie Zarządu Głównego PTM (poniedziałek 18. września, g. 9:00-11:00, s. 226 Instytutu Matematyki)