Forum
Matematyków
Polskich

Lublin, 18-22/09/2017

Program ramowy 8. Forum Matematyków Polskich

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9:00-10:30 Posiedzenie Zarządu Głównego PTM
s. 226 IM
Sesje tematyczne Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego – prezentacje finalistów
s. 217
Sesje tematyczne Sesje tematyczne
10:30-11:00 Przerwa kawowa Przerwa kawowa Przerwa kawowa
11:00-12:30 Wykłady plenarne
s. 105
Wykłady plenarne
s. 105
Zajęcia poświęcone popularyzacji matematyki
8:30-16:00
Wykłady plenarne
s. 105
Wykład plenarny
11:00-11:45
s. 105
Obiad
12:00-14:00
Zamknięcie 8. Forum
s. 105
12:30-14:30 Obiad Obiad Obiad Obiad
12:30-14:00
Otwarcie 8. Forum i rozdanie nagród PTM
s. 105
14:30-16:00 Wykłady plenarne
s. 105
Wycieczka Wykłady plenarne
s. 105
Wykład plenarny laureata Medalu Fieldsa prof. E. Zelmanova
Asymptotic Theory of Finite Groups
15:00-16:00
s. 105
Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki – ogłoszenie wyników
15:00-16:00
16:00-16:30 Przerwa kawowa Przerwa kawowa Przerwa kawowa
16:30-18:00 Otwarte posiedzenie Komitetu Matematyki PAN
16:30-18:30
s. 105
Sesje tematyczne Sesje tematyczne
po 18:00 Koktajl
18:00-20:00
Grill w Ogrodzie Botanicznym UMCS
18:00-21:00
Bankiet
19:30-23:00

Pobierz wersję PDF