Forum
Matematyków
Polskich

Lublin, 18-22/09/2017

Szczegółowy program sesji tematycznych

Sale 113, 202, 203, 204, 205, 212, 217, 332 Instytutu Informatyki

Wtorek

Węzły i związane z nimi struktury algebraiczne (...) Modelowanie matematyczne procesów fizjologicznych i patofizjolo-gicznych Geometria różniczkowa Statystyka i jej zastosowania Analiza funkcjonalna Prawdopodo-bieństwo, równania cząstkowe i analiza harmoniczna Metody topologiczne w układach dynamicznych Arytmetyczna geometria algebraiczna Aproksymacja w przestrze-niach funkcyjnych Twierdzenia egzystencjalne dla równań operatorowych Początki matematyki lubelskiej – wspomnienia (...)
Pozostałe
s. 204 s. 205 s. 212 s. 212 s. 203 s. 113 s. 217 s. 202 s. 332
9:00-9:30 J. Sułkowska J. Waniewski A. Michalski K. Frączek T. Jędrzejak
9:00-9:40

J. Jelisiejew
9:50-10:30
M. Ptak A. Dutkiewicz
9:30-10:00 W. Niemyska R. Nikiforov A. Siemaszko M. Wróbel
10:00-10:30 J. H. Przytycki A. Bobrowski G. Torbin K. Leśniak R. Pierzchała A. Wiśnicki
16:30-17:00 J. Kania-Bartoszynska M. Bodnar G. Łysik D. Czapla A. Blaszczok
16:30-17:10

P. Chojecki
17:20-18:00
S. Kołodziej T. Zając A. L. Dawidowicz
17:00-17:30 M. Jabłonowski B. Jackowska-Zduniak K. Bogdan P. Nowak-Przygodzki J. Banaś W. Zygmunt
17:30-18:00 P. Sułkowski J. Poleszczuk M. Marcozzi M. Lebiedź M. Bilski

Czwartek

Węzły i związane z nimi struktury algebraiczne (...) Modelowanie matematyczne procesów fizjologicznych i patofizjolo-gicznych Geometria różniczkowa Statystyka i jej zastosowania Analiza funkcjonalna Prawdopodo-bieństwo, równania cząstkowe i analiza harmoniczna Metody topologiczne w układach dynamicznych Arytmetyczna geometria algebraiczna Aproksymacja w przestrze-niach funkcyjnych Twierdzenia egzystencjalne dla równań operatorowych Początki matematyki lubelskiej – wspomnienia (...)
s. 204 s. 205 s. 204 s. 212 s. 332 s. 203 s. 217 s. 202
9:00-9:30 M. Pankov J. Śmieja K. Szajowski J. Marchwicki W. Marzantowicz A. Kowalska A. Chlebowicz
9:30-10:00 A. Zamojska-Dzienio U. Foryś M. Bieniek R. Kaczmarek K. Wójcik M. Baran Sz. Dudek
10:00-10:30 M. Niebrzydowski J. Miękisz P. Teisseyre K. Leśnik P. Bartłomiejczyk M. Kot
16:30-17:00 M. Czarnecki P. Matuła K. Kazaniecki G. Jabłoński P. Kolwicz L. Olszowy
17:00-17:30 T. Zawadzki J. Wesołowski B. Zawalski G. Graff
17:30-18:00 A. Lenarcik A. Czuroń J. Signerska-Rynkowska M. Ciesielski
18:00-18:30 M. Dudek

Piątek

Węzły i związane z nimi struktury algebraiczne (...) Modelowanie matematyczne procesów fizjologicznych i patofizjolo-gicznych Geometria różniczkowa Statystyka i jej zastosowania Analiza funkcjonalna Prawdopodo-bieństwo, równania cząstkowe i analiza harmoniczna Metody topologiczne w układach dynamicznych Arytmetyczna geometria algebraiczna Aproksymacja w przestrze-niach funkcyjnych Twierdzenia egzystencjalne dla równań operatorowych Początki matematyki lubelskiej – wspomnienia (...)
s. 204 s. 212 s. 332 s. 203 s. 113 s. 217 s. 202
9:00-9:30 M. Skrzypiec J. Bojarski S. Mincheva-Kamińska A. Biś J. Konieczny
9:00-9:40

D. Blinkiewicz
9:50-10:30
T. Beberok B. Rzepka
9:30-10:00 P. Walczak W. Rejchel B. Piątek K. Gryszka
10:00-10:30 W. Mozgawa B. Miasojedow M. Niezgoda

Pobierz wersję PDF