Forum
Matematyków
Polskich

Lublin, 18-22/09/2017

Rejestracja i logowanie

Aby zarejestrować się na 8. Forum Matematyków Polskich, należy założyć swoje konto w serwisie. Założenie konta trwa tylko kilka minut.

Przy zakładaniu konta należy zadbać o wypełnienie wszelkich zakładek i pól obowiązkowych (oznaczonych *). Po zatwierdzeniu danych zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem i linkiem pozwalającym ustalić hasło.

Uwaga: zalecamy wypełniać pola w zakładkach w kolejności od góry do dołu, a dopiero po edycji danych przeprowadzić weryfikację antyspamową "Nie jestem robotem". Link umożliwiający ustawienie hasła jest ważny tylko przez 24 godziny.

Zarejestruj się Zaloguj się

Dopiero po założeniu konta i zalogowaniu się będzie możliwe:

  • przeglądanie i uzupełnianie Twoich danych rejestracyjnych,
  • dokonanie opłaty konferencyjnej,
  • zgłoszenie osób towarzyszących lub dokonanie modyfikacji ich danych,
  • zgłoszenie referatu (dostępne po zatwierdzeniu sesji tematycznych),
  • pobranie faktury.

OPŁATY KONFERENCYJNE

Opłata konferencyjna zawiera odpłatność za: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację oraz imprezy towarzyszące. Opłata uprawnia do udziału we wszystkich sesjach i wykładach podczas Forum.

Opłata konferencyjna dla osoby towarzyszącej zawiera odpłatność za: obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację oraz imprezy towarzyszące w miarę dostępnych miejsc. Osoby towarzyszące mogą uczestniczyć w sesjach i wykładach podczas Forum w ramach dostępnych miejsc na sali.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegów i śniadań. Noclegi i śniadania każdy uczestnik opłaca indywidualnie.

Organizatorzy rezerwują noclegi w Domu studenckim Ikar po zaznaczeniu przez uczestnika odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji. Osoby chętne, niezależnie od noclegu, mogą zamówić dodatkowo płatne śniadania (bufet szwedzki) zaznaczając kolejną opcję dostępną przy rejestracji (50 zł niezależnie od długości pobytu). Informacje o hotelach zlokalizowanych w pobliżu uniwersytetu można znaleźć w zakładce Noclegi.

Wysokości opłat konferencyjnych

Do 21 sierpnia 2017 Od 22 sierpnia do 6 września 2017 Od 7 września 2017
Członkowie PTM
opłacający składki
600 zł
Pozostali uczestnicy 650 zł
Dla osoby towarzyszącej 400 zł

Wpłaty należy dokonać na konto Oddziału Lubelskiego PTM:
66 1500 1777 1217 7009 5374 0000 (Bank Zachodni WBK S.A.)
Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
NIP: 526 12 86 274

podając w tytule wpłaty: 8Forum, imię i nazwisko uczestnika, opłata konferencyjna.

Zwracamy uwagę, że koszty transakcji przy przelewach zagranicznych ponosi wpłacający (należy je doliczyć do opłaty konferencyjnej zgodnie z cennikiem banku).

Informacje o dokonanej płatności będą się pojawiać w profilu uczestnika po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy organizatorów.

Śniadania

Opłatę za śniadania w wysokości 50 zł można wpłacić na konto Oddziału Lubelskiego PTM:
66 1500 1777 1217 7009 5374 0000 (Bank Zachodni WBK S.A.)
Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
NIP: 526 12 86 274

podając w tytule wpłaty: 8Forum, imię i nazwisko uczestnika, śniadania.

Zakwaterowanie w Domu studenckim

Uczestnicy będą zakwaterowani w Domu studenckim Ikar (w pokojach o standardzie hotelowym).

Uwaga: w przypadku wyboru pokoju dwuosobowego prosimy o wskazanie osoby, z którą uczestnik chciałby być zakwaterowany, np. w polu Uwagi znajdującym się w zakładce Pobyt (pole to można edytować zarówno podczas rejestracji, jak i później po zalogowaniu się na stronie MOJE DANE).
Pokój Cena za osobę/dobę
1-osobowy 86,40 zł
2-osobowy 48,60 zł

Płatności za zakwaterowanie będzie można dokonać wyłącznie gotówką w trakcie pobytu. Administracja domów studenckich wystawia fakturę za noclegi zgodnie z danymi podanymi przez uczestnika podczas rejestracji.