Forum
Matematyków
Polskich

Lublin, 18-22/09/2017

Zatwierdzone sesje tematyczne

 • Węzły i związane z nimi struktury algebraiczne oraz zastosowania w fizyce i biologii (Józef Przytycki, Paweł Traczyk)
 • Modelowanie matematyczne procesów fizjologicznych i patofizjologicznych (Urszula Foryś, Jan Poleszczuk)
 • Geometria różniczkowa (Paweł Walczak, Witold Mozgawa)
 • Statystyka i jej zastosowania (Małgorzata Bogdan)
 • Analiza funkcjonalna (Michał Wojciechowski, Łukasz Piasecki)
 • Prawdopodobieństwo, równania cząstkowe i analiza harmoniczna (Krzysztof Bogdan)
 • Metody topologiczne w układach dynamicznych (Grzegorz Graff, Justyna Signerska-Rynkowska)
 • Arytmetyczna geometria algebraiczna (Tomasz Jędrzejak, Bartosz Naskręcki, Stefan Barańczuk)
 • Aproksymacja w przestrzeniach funkcyjnych (Leokadia Białas-Cież)
 • Twierdzenia egzystencjalne dla równań operatorowych (Józef Banaś, Tomasz Zając)
 • Początki matematyki lubelskiej – wspomnienia o prof. M. Biernackim, prof. A. Bieleckim i prof. M. Olekiewiczu (Eligiusz Złotkiewicz, Kazimierz Goebel, Monika Budzyńska)

Zgłaszanie propozycji sesji tematycznych

Proponowane tematy sesji prosimy zgłaszać przez Formularz kontaktowy strony 8. Forum lub e-mailem bezpośrednio na adres e-mail forum