Forum
Matematyków
Polskich

Lublin, 18-22/09/2017
- NO VALUE - | B | C | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | W | Z

Pokaż listę wszystkich uczestników

Zarejestrowani uczestnicy
Józef Banaś Politechnika Rzeszowska
Mirosław Baran Katedra Zastosowań Matematyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Piotr Bartłomiejczyk Politechnika Gdańska
Tomasz Beberok Katedra Zastosowań Matematyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Anna Bednarska UMCS
Anna Betiuk-Pilarska UMCS
Leokadia Białas-Cież Uniwersytet Jagielloński
Mariusz Bieniek Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Marcin Bilski Uniwersytet Jagielloński
Andrzej Biś Uniwersytet Łódzki
Anna Blaszczok Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dorota Blinkiewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adam Bobrowski Politechnika Lubelska
Marek Bodnar Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Krzysztof Bogdan Politechnika Wrocławska
Malgorzata Bogdan Instytut Matematyki Uniwersytet Wroclawski
Jacek Bojarski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski
Monika Budzyńska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie