Forum
Matematyków
Polskich

Lublin, 18-22/09/2017
- NO VALUE - | B | C | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | W | Z

Pokaż listę wszystkich uczestników

Zarejestrowani uczestnicy
Justyna Signerska-Rynkowska Politechnika Gdanska
Magdalena Skrzypiec Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wojciech Słomczyński Instytut Matematyki UJ
Agnieszka Stocka Instytut Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku
Joanna Sułkowska Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
Piotr Sułkowski Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Krzysztof Szajowski Wydział Matematyki, Politechnika Wrocławska
Janusz Szuster Politechnika Lubelska
Anna Szymusiak Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński
Dominik Szynal UMCS